Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, komunikat został wydany w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do statusu właścicielskiego szczepionek, przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, determinującego sposób dystrybuowania i wykorzystywania tych szczepionek, jak również w związku z przypadkami dowolności w stosowaniu tych szczepionek pod kątem ustalonych zasad kolejności szczepień.

- Właścicielem szczepionek przeciw COVID-19 jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia. Skarb Państwa pozostaje ich właścicielem w całym łańcuchu dystrybucji i przez cały okres, włączając w to czas, kiedy szczepionki pozostają w podmiocie, w którym zostanie wykorzystana celem zaszczepienia pacjentów, aż do momentu samego zaszczepienia. W związku z powyższym szpitale nie powinny i nie mogą wprowadzać omawianych szczepionek na „stan księgowy” placówki jako swoją własność w ramach otrzymanej darowizny – napisał w komunikacie Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia.

Jak podkreśla MZ, podmiot wykonujący działalność leczniczą, który otrzymał szczepionkę przeciw COVID-19 w ramach narodowego programu szczepień, może ją wykorzystać wyłącznie w celu przeprowadzenia z jej wykorzystaniem zaszczepienia pacjentów placówki. - Omawiana szczepionka nie może być przedmiotem dowolnego dysponowania przez podmiot, który szczepionkę uzyskał, gdyż nie jest on jej właścicielem, w szczególności przedmiotowa szczepionka nie może być przedmiotem odpłatnego, czy nieodpłatnego zbycia przez ten podmiot. Ma on jedynie prawo wykonania szczepienia z jej wykorzystaniem i to wyłącznie na zasadach określonych przez władze państwowe, np. zgodnie z ustaloną kolejnością szczepień – podkreśla ministerstwo w komunikacie.

Jednocześnie resort przypomina, że do warunków dystrybucji szczepionek oraz zasad ich przechowania, w tym również w podmiotach leczniczych, mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017, poz. 509). - Powyższy obowiązek należy odczytywać przede wszystkim jako obowiązek przechowywania i transportowania szczepionek zgodnie z zaleceniami producenta, czyli zgodnie z warunkami dopuszczenia do obrotu – podkreśla wiceminister Miłkowski.