Przy najmniejszych wątpliwościach co do bezstronności konsultantów, resort będzie mógł ich zwolnić z pełnionej funkcji. Wynika tak z rządowego projektu nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Oświadczenia o swoich powiązaniach z biznesem będą składać nie tylko sami konsultanci, ale także kandydaci na nich. Przekazane informacje zostaną upublicznione.

Konsultanci i kandydaci będą informować także o członkostwie w organach spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub o byciu przedstawicielem przedsiębiorców, zajmujących się działalnością leczniczą (np. produkcją leków lub ich obrotem, wyrobów medycznych, ubezpieczeniami medycznymi etc). Dotyczyć to będzie również posiadania akcji, bycia wspólnikiem spółki, prowadzenia badań klinicznych oraz wykonywania zadań opiniodawczych i doradczych. Na bieżąco konsultant będzie zobowiązany ujawniać darowizny oraz wyjazdy, które ktoś mu opłacił.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl