Zarządzanie to stanęło przed nowymi wyzwaniami po 1 stycznia 2012 roku, po wprowadzeniu nowego prawa farmaceutycznego. Szczególne znaczenie miało tutaj wprowadzenie stałych cen  i marż na leki refundowane oraz zakaz stosowania reklamy aptek. Spowodowało to konieczność zmian w strategiach marketingowych wszystkich podmiotów działających na rynku  farmaceutycznym.

Celem pracy jest przybliżenie zasad oraz technik marketingowego zarządzania apteką, które pozwolą na łączenie zadań zawodu farmaceuty z zadowoleniem pacjentów i skutecznością działania apteki. Rozważania dotyczą  szczególnej i złożonej materii, jaką jest rynek apteczny, częściowo podlegający mechanizmom ekonomicznym, a częściowo regulowany. 

Praca jest efektem wieloletnich badań zespołu autorskiego na rynku aptecznym. Jest ona także efektem współpracy z wieloma podmiotami z tego rynku. Zespół autorski, niezależnie od badań własnych, gromadził informacje pochodzące z literatury oraz doświadczenia wynikające ze współpracy z aptekami, farmaceutami, lekarzami, pośrednikami, producentami, a także instytucjami samorządowymi oraz administracyjnymi.

Autorzy posiadają zarówno doświadczenia akademickie (prowadzenie wykładów na studiach z marketingu farmaceutycznego oraz aptecznego), jak i praktyczne (praca w instytucjach i przedsiębiorstwach, doradztwo i szkolenia specjalistyczne dla aptek).

W nowym, drugim i zmienionym wydaniu pracy uwzględniono wprowadzone na rynku rozwiązania, a przede wszystkim omówiono możliwości skutecznego działania aptek w warunkach aktualnych uregulowań prawnych.

W książce omówiono zasady efektywnego zarządzania asortymentem leków, sposoby prowadzenia negocjacji zakupowych, reguły ustalania cen czy metody skutecznej komunikacji z pacjentami.

Opracowanie jest skierowane do właścicieli i kierowników aptek oraz pracujących w nich magistrów farmacji. Może być również przydatne podmiotom współpracującym z tymi placówkami, czyli producentom, hurtownikom oraz firmom świadczącym usługi dla aptek.

Książa jest dostępna w księgarni Profinfo.

Informacje o autorach
Tomasz Barałkiewicz - wykładowca w Studium Podyplomowym "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; doradca firm farmaceutycznych, szkoleniowiec; współpracuje z wieloma producentami, dystrybutorami, aptekami i sieciami aptecznymi.

Małgorzata Michalik - doktor nauk ekonomicznych; wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; współtworzyła Studium Podyplomowe Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym; prowadzi zajęcia m.in. z marketingu farmaceutycznego i aptecznego, badań marketingowych i negocjacji; autorka kilkudziesięciu publikacji.

Henryk Mruk - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; jako jeden z nielicznych badaczy w Polsce zajmuje się marketingiem farmaceutycznym i aptecznym; prowadzi badania z ekonomii behawioralnej; autor kilkuset publikacji.