Podczas konferencji organizowanej przez Wolters Kluwer Polska „Obsługa zadłużenia szpitali w praktyce – problemy zarządcze i prawne”, która odbędzie się 13 grudnia 2012 r. w Warszawie, zastanowimy się nad obecną sytuacją finansową szpitali, zagrożeniami z niej wynikającymi oraz postulowanymi rozwiązaniami.

Celem konferencji jest przedstawienie prawnych możliwości zapewnienia placówkom ochrony zdrowia bezpieczeństwa w procesie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia oraz zapobiegania windykacjom należności.

Jednym z ważniejszych tematów spotkania będzie kwestia dotycząca możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nadwykonań na drodze sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ oraz podstaw prawnych dochodzenia wynagrodzenia.

W trakcie konferencji podsumujemy także najistotniejsze zmiany prawne, jakie zaszły w 2012 r. w kontekście ich wpływu na praktykę zarządzania placówką. Szczególną uwagę zwrócimy na wymagania które należy wprowadzić do 31 grudnia 2012 r. po znowelizowaniu ustawy o działalności leczniczej, kwestie ubezpieczenia szpitali na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych oraz problematykę dopuszczalności udzielania świadczeń komercyjnych.

Konferencja to także okazja do bezpośredniego spotkania z ekspertami Serwisu Prawo i Zdrowie oraz LEX Ochrona Zdrowia, prawnikami, którzy na co dzień pracują w ochronie zdrowie i zajmują się w praktyce rozwiązywaniem problemów szpitali.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie konferencji Obsługa zadłużenia szpitali w praktyce.