Prywatne wydatki na zdrowie w naszym kraju są na średnim poziomie i wynoszą 1,8 procenta PKB, wobec 1,2 procenta w Czechach, 1,4 procenta w Holandii, 2,2 procenta na Słowacji i  2,6 procenta w Niemczech. Natomiast wydatki publiczne na zdrowie są niskie i wynoszą 4,5 procenta PKB, wobec 5,8 procenta na Słowacji, 6,3 procenta w Czechach, 8,7 procenta w Niemczech i 9,5 procenta w Holandii.

- Obietnicę rządu zwiększenia nakładów publicznych na opiekę zdrowotną do 6 procent PKB w 2025 roku trudno uznać za satysfakcjonującą, ponieważ wykracza poza kadencję wyborczą, nie precyzuje harmonogramu dojścia i źródeł finansowania, a także nie uwzględnia skutków starzenia się społeczeństwa – komentują dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatana i Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan

Lewiatan proponuje ponadpartyjne porozumienie o stopniowym zwiększaniu publicznych wydatków na zdrowie o 0,5 procenta PKB rocznie kosztem ograniczenia przywilejów emerytalnych, rentowych i podatkowych.
- Jest to propozycja korzystna dla ogółu społeczeństwa. Poprawa jakości opieki zdrowotnej przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia i produktywności pracowników i w rezultacie poprawi się zarówno zdrowotny, jak i materialny komfort życia- podkreślają eksperci Konfederacji.

Według Lewiatana zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną powinno być połączone ze zmianą struktury kosztów, czyli ze zwiększeniem liczby pracowników opieki zdrowotnej i podwyższeniem ich wynagrodzeń, a jednocześnie z ograniczeniem kosztów utrzymania szpitali w wyniku ich konsolidacji i likwidacji nadmiaru łóżek.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma zbyt mało lekarzy i pielęgniarek (220 lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców wobec 340 w Holandii), a zbyt dużo łóżek szpitalnych (660 łóżek na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce wobec 250 w Szwecji). W rezultacie pacjenci są przetrzymywani w szpitalach zdecydowanie zbyt długo, co generuje zbędne koszty.

- Ograniczenie liczby łóżek i konsolidacja szpitali przyniesie korzyści skali i specjalizacji w postaci obniżenia kosztów i podniesienia jakości leczenia. Dodatkowe korzyści przyniesie ograniczenie leczenia szpitalnego na rzecz szybszego i tańszego leczenia ambulatoryjnego – podkreślają eksperci Konfederacji.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl

 [-OFERTA_HTML-]