Szpital w Kołobrzegu oddał do dyspozycji pacjentów nową pracownię oraz poradnię okulistyczną. Inwestycja miała dostosować pomieszczenia do oczekiwanych standardów leczniczych. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 600 tys. zł. Pół miliona zł pochodziło z budżetu urzędu marszałkowskiego. Fundusze przeznaczono na prace budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia, między innymi na lampy zabiegowe, bezdotykowy tonometr z pachymetrem do pomiarów ciśnienia śródgałkowego i diagnozowania jaskry, perymetr do badania pola widzenia, autorefraktokeratometr do wykrywania refrakcji, a także meble medyczne, szafy, kozetki, krzesła i taborety lekarskie. 

Oddział dysponuje teraz 25 łóżkami. W roku 2016 hospitalizowano na nim ponad 1900 pacjentów, udzielono prawie 7,2 tysiąca specjalistycznych porad.  

Prace wykonane w 2016 roku są kontynuacją procesu rozpoczętego jeszcze w roku 2015. W ramach pierwszego etap modernizacji przeprowadzono remont w poradniach: chirurgicznej, urologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej, gruźlicy i chorób płuc, ortopedycznej, otolaryngologicznej. Koszt remontu wyniósł prawie 1,1 mln zł, z czego 900 tys. przekazał marszałek województwa. W roku 2016 szpital przeszedł także całkowitą termomodernizację. Przedsięwzięcie, warte ponad 12 mln zł, udało się między innymi dzięki pomocy funduszy norweskich.

Szpital w Kołobrzegu posiada 13 oddziałów stacjonarnych, 2 oddziały dzienne i 24 poradnie specjalistyczne. Dysponuje także nowoczesnym zintegrowanym blokiem operacyjnym. Rocznie hospitalizuje około 16 tysięcy pacjentów.

Natomiast w poprawę stanu bazy Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko” w ostatnich trzech latach zainwestowano około 1,5 mln zł. Z tej sumy ponad milion złotych przeznaczono na remont kapitalny węzła cieplnego, wymianę wykładzin podłogowych w pawilonie II (szkoła), remont kapitalny dachu nad łącznikiem pawilonów II/III,  wymianę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, remont bazy zabiegowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i remont sal sypialnych  w pawilonie III.

 „Słoneczko” to jeden z 12 szpitali uzdrowiskowych w kraju. Przyjeżdżają tutaj mali kuracjusze z całej Polski. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2017 roku placówka obsłuży 1200 skierowań, czyli 100 skierowań w turnusie. Jednostka jest miejscem, gdzie pomoc znajdują dzieci w wieku od 3 do 18 lat ze schorzeniami dróg oddechowych, w tym z astmą oskrzelową, chorobami układu wydzielania wewnętrznego, zaburzeniami odżywiania i przemiany materii, głównie cukrzycą, chorobami tarczycy, otyłością, ale także z alergicznymi schorzeniami skóry.

"Słoneczko" posiada 145 miejsc. Kuracjusze przebywają pod stałą opieką lekarsko-pielęgniarską i pedagogiczną. Dzieci w wieku szkolnym kontynuują naukę podczas pobytu w szpitalu w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. Pod opieką wykwalifikowanych wychowawców, organizowane są zajęcia dające możliwość aktywnego spędzania czasu - wycieczki, zabawy sportowo-rekreacyjne na nowo wyremontowanym boisku sportowym oraz siłowni zewnętrznej, które są elementami wzmacniającymi rehabilitację i pozwalającymi zachować dobrą kondycję psychofizyczną.

Pacjentem szpitala może być każde dziecko, którego skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę, zostało zaakceptowane przez właściwy oddział NFZ (pobyt nieodpłatny). Jednostka oferuje także możliwość indywidualnych pobytów komercyjnych.


Źródło: www.wzp.pl