Wyróżnione jednostki to: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.,  Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Szpital Powiatowy, SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr L. Błażka w Inowrocławiu, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu, Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie oraz Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Certyfikat dla lubelskiego szpitala ważny jest do 25 września 2019 roku a dla pozostałych szpitali - do 1 listopada 2019 roku. 

 Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. 

Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 227 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


Źródło: www.cmj.org.pl