Akredytację otrzymały następujące placówki: Szpital Miejski w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach oraz Szpital w Bełżycach.

Przyznanie certyfikatu to dowód, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w tych placówkach odbywa się na najwyższym poziomie z dochowaniem zasad wszelkiej wymaganej w tym zakresie staranności, a oferowana opieka jest przyjazna bezpieczna i skuteczna. To także potwierdzenie posiadania dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz wysoce profesjonalnego działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia to centralna jednostka resortu zdrowia, działająca od 1994 roku, powołana w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


 [-DOKUMENT_HTML-]