Według samorządu diagnostów laboratoryjnych minimalne wynagrodzenie dla diagnosty laboratoryjnego powinno wynosić :
- w przypadku diagnosty laboratoryjny bezpośrednio po studiach - równowartość średniego
przeciętnego wynagrodzenia wskazanego przez ministra pracy i polityki społecznej,
- w przypadku diagnosty laboratoryjnego bez specjalizacji - dwukrotność średniego przeciętnego wynagrodzenia,
- w przypadku diagnosty laboratoryjnego z pierwszym stopniem specjalizacji – dwu i półkrotność średniego przeciętnego wynagrodzenia,
- w przypadku diagnosty laboratoryjnego z tytułem specjalisty – trzykrotność średniego przeciętnego wynagrodzenia.

Diagności przypominają, że badania laboratoryjne stanowią integralną i niezbędną część procedur medycznych, 80 procent decyzji lekarskich opartych jest na wynikach badań laboratoryjnych, a diagnosta laboratoryjny jest przygotowany do współpracy z lekarzem w procesie diagnostycznoterapeutycznym pacjenta. 

„Ponadto zaznaczamy, iż diagnosta laboratoryjny ponosi wszelkie koszty swojego kształcenia podyplomowego i uzyskiwania tytułu specjalisty. Odpowiednie wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych będzie procentowało możliwością zapewnienia polskim pacjentom opieki kadry medycznej o najwyższych kwalifikacjach i dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej na optymalnym poziomie” – czytamy w oświadczeniu KRDL. Źródło: www.kild.org.pl