Według autorów projektu, to recepta na niedobór kadr medycznych w Polsce. W uzasadnieniu podkreślali, że kształcenie lekarzy na Uniwersytecie przyczyni się do chociażby częściowego zniwelowania tego problemu.

- Po wejściu przepisów w życie UKSW będzie mogło złożyć do MNiSW wniosek o nadanie uprawnienia do prowadzenia tego kierunku, który będzie podlegał pełnej procedurze opiniowania i podejmowania decyzji przez Polska Komisję Akredytacyjną, Ministra Zdrowia i MNiSW - tłumaczył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Mueller.

Właśnie w tej ostatniej kwestii wątpliwości składała Naczelna Rada Lekarska, która w początkowej fazie prac nad ustawą podkreślała, że wyłączony będzie spod obowiązku uzyskania pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.