Prelegentami podczas spotkania będą między innymi koordynatorzy badań przesiewowych z Niemiec i Anglii, wiceprezes
Międzynarodowej Akademii Cytologii, wybitny wirusolog profesor Thomas Iftner oraz profesor Margaret Stanley z Cambridge University.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kidl.org.pl