Izba zauważa, że można obecnie obserwować niebezpieczną tendencję do „omijania” przepisów prawa poprzez wyznaczanie, nawet na wiele lat, na stanowiska pełniących obowiązki kierowników laboratoriów osób, które odbywają dopiero szkolenia specjalizacyjne lub w ogóle nie posiadają tytułu specjalisty z wymaganej dziedziny medycyny.

Izba podkreśla, że pełnić obowiązki kierownika laboratorium można tylko tymczasowo oraz w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w razie zaistnienia zdarzeń losowych. Rozwiązanie takie powinno być wykorzystywane jedynie w celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania laboratorium do jak najszybszego powołania kierownika w normalnym trybie przewidzianym przez przepisy prawa.

Poza tym, jak przypomina KIDL, gwarancją właściwego funkcjonowania laboratorium jest wyłącznie sytuacja, w której osoba pełniąca obowiązki kierownika posiada analogiczne kwalifikacje do tych, jakie są wymagane od kierownika, czyli posiada tytuł specjalisty.

Zostało to potwierdzone w piśmie Ministerstwa Zdrowia z 24 sierpnia 2017 roku, w którym stwierdzono, że niezależnie od nazwy stanowiska osoby kierującej pracami laboratorium musi ona spełniać wymagania określone w przytoczonym wyżej rozporządzeniu, a zgodnie z tym przepisem przez kierownika laboratorium należy rozumieć osobę, która faktycznie kieruje jego pracami.

Źródło: www.kidl.org.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]