Według Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych problemem diagnostyki laboratoryjnej jest brak mechanizmów prawnych umożliwiających egzekwowanie wysokiej jakości świadczeń i eliminowanie z rynku medycznych laboratoriów wielokrotnie niespełniających norm jakościowych.

KIDL wydała oświadczenie na ten temat w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi przedstawienia wyników krajowej kontroli jakości badań w diagnostyce laboratoryjnej i stwierdzenia 10 procent nieprawidłowości w kontrolowanych badaniach laboratoryjnych,

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Puacz oświadczyła, że kontrole prowadzone przez Centralny Ośrodek Jakości Badań w Diagnostyce Laboratoryjnej mają charakter edukacyjny, a ich celem jest osiągnięcie bardzo wysokiej precyzji wykonywanych badań laboratoryjnych. Dążeniem środowiska jest otrzymanie 100 procent zgodności wyników.

Prezes Puacz przypomniała także, że 19 lipca 2012 roku Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przedłożyła w Ministerstwie Zdrowia projekty aktów prawnych dotyczących jakości diagnostyki laboratoryjnej. Zaproponowane zmiany w prawie będą miały bezpośredni wpływ na jakość świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz mogą się przyczynić do zmniejszenia ilości błędów w badaniach laboratoryjnych.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zaapelowała o niezwłoczne zakończenie prac legislacyjnych dotyczących jakości diagnostyki laboratoryjnej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kidl.org.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.