Jednym z celów było także uświadomienie roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu o przyjęte standardy pracy jaką na co dzień wykonuje.

W konkursie, który został przeprowadzony w ramach kampanii na najlepszą położną w Polsce oddano 43 115 głosów, zgłoszono 705 położnych (najwięcej z województwa śląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego). Kryteria oceny położnej zostały przygotowane  w oparciu o rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. Do udziału w konkursie zgłoszono zarówno położne, które prowadzą szkoły rodzenia, jak i te które przyjmują porody czy pracują na oddziałach noworodkowych.

Czyta: Organizacje pielęgniarek i położnych zawarły porozumienie o współpracy >>>

Najwięcej głosów, aż 9 333 otrzymała i tym samym konkurs na najlepszą położną w Polsce wygrała położna z 11-letnim stażem Edyta Szumska z Wrocławia. Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Babińskiego, obecnie pracuje w przychodni Starmed Staromiejskie Centrum Medyczne we Wrocławiu oraz jest położną środowiskową.

II miejsce zajęła położna z 35-letnim stażem pracy Halina Biedroń z Nakła nad Notecią (8 368 głosów). Pracę zawodową rozpoczęła w Klinice Ginekologii i Położnictwa szpitala przy ul. Polnej w Poznaniu (obecnie Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny nr 3 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) u prof. Witolda Michałkiewicza. Obecnie pracuje jako położna środowiskowo-rodzinna i położna w poradni ginekologiczno-położniczej Medicus w Nakle nad Notecią.

III miejsce zajęła Katarzyna Adamczyk z Pułtuska (8 100 głosów), położna z 26-letnim doświadczeniem. Pracę rozpoczęła na sali porodowej Szpitala Rejonowego w Pułtusku, obecnie pracuje na oddziale ginekologiczno-położniczym tego samego szpitala.

Najlepsze położne w województwach:

Dolnośląskie – Edyta Szumska, Wrocław
Kujawsko-pomorskie – Halina Biedroń, Nakło nad Notecią
Lubelskie – Elżbieta Szybista, Chełm
Lubuskie – Joanna Habura, Zielona Góra
Łódzkie – Agnieszka Małolepszy, Łódź
Małopolskie – Maria Kaczmarczyk, Kraków
Mazowieckie – Katarzyna Adamczyk, Pułtusk
Opolskie – Beata Sajboth, Nysa
Podkarpackie – Danuta Dąbrowska, Przemyśl
Podlaskie – Anna Reszuta, Białystok
Pomorskie – Teresa Konkol, Kwidzyn
Śląskie – Dorota Kuca, Tychy
Świętokrzyskie – Zofia Otwinowska, Kielce
Warmińsko-mazurskie – Ewa Czajkowska, Olecko
Wielkopolskie - Izabela Okońska, Rzgów
Zachodniopomorskie – Bożena Agata Pawlak-Matujzo, Choszczno

Położnictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło swoje oblicze, a wraz z nim zmieniło się społeczne widzenie porodu i opieki okołoporodowej. Odradzająca się idea traktowania ciąży i porodu jako fizjologicznego procesu – wchodząca w program prokreacji ekologicznej – spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w systemie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem z uwzględnieniem standardów opieki okołoporodowej.

Obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100) nakłada na położną realizację określonych zadań podczas sprawowania opieki nad ciężarną, w tym edukację przedporodową uwzględniającą praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, karmienia piersią, pielęgnowania noworodka i rodzicielstwa.

Stosowanie standardów przez położną w okresie porodu fizjologicznego obejmuje między innymi monitorowanie stanu rodzącej, wsparcie kobiety w wyborze i zastosowaniu technik oddechowych i relaksacyjnych, niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, pozycji, które uznaje za najwygodniejsze, umożliwienie dziecku – bezpośrednio po porodzie – nieprzerwanie co najmniej dwugodzinny kontakt z matką „skóra do skóry”. W kolejnych godzinach jest to pomoc  i edukacja w zakresie prawidłowego karmienia piersią oraz tworzenie warunków do prawidłowej laktacji. 

Takie postępowanie powoduje, że rodząca staje się ważną, a przede wszystkim świadomą całego procesu osobą. W wyniku dokonujących się zmian w opiece okołoporodowej oraz przemiany kulturowej w postrzeganiu narodzin, które z wydarzenia medycznego stają się także wydarzeniem rodzinnym, niezbędnym jest zachęcanie rodzących do korzystania podczas porodu ze wsparcia wybranej przez nią bliskiej osoby.

W opiece nad matką i dzieckiem w środowisku domowym, położna rodzinna obejmuje opieką i edukacją kobietę pomiędzy 21. a 26. tygodniem ciąży i prowadzi edukację do czasu porodu. Po porodzie realizuje nie mniej niż cztery wizyty, podczas których diagnozuje i monitoruje stan zdrowia matki i dziecka wg ustalonych kryteriów, ocenia relacje w rodzinie, wspiera  w sytuacjach trudnych. Promuje karmienie piersią i rozwiązuje problemy laktacyjne oraz umacnianie w rodzicielstwie.

II edycja kampanii stratuje 1 kwietnia 2015 roku.

Więcej informacji o konkursie dostępnych na stronie poloznanamedal.pl.