Według informacji Rzeczpospolitej posadę wiceministra zdrowia zaproponowała premier Beata Szydło.

Józefa Szczurek-Żelazko z wykształcenia jest pielęgniarką po liceum medycznym i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jest też audytorem wewnętrznym.

Obecnie oprócz ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła jest także sześciu wiceministrów: Jarosław Pinkas, sekretarz stanu, Katarzyna Głowala, Krzysztof Łanda, Piotr Gryza, Piotr Warczyński, oraz Marek Tombarkiewicz (podsekretarze stanu).

Cały artykuł www.rp.pl