Utworzenie przy każdym szpitalu, który znajdzie się w sieci, poradni anestezjologicznej, internistycznej i pediatrycznej, zakłada nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Rozwiązanie to jest oceniane pozytywnie, ponieważ szpitalna porada pediatry i internisty pozwoli skontrolować stan pacjeta po wypisie ze szpitala, zapobiegając powikłaniom i powrotowi na oddział. Wprowadzając poradę z chorób wewnętrznych, resort chce też zmniejszyć obciążenie innych specjalistów, do których kieruje się pacjentów po pobycie w szpitalu. Zgodnie z ustawą o sieci szpitali oddziały internistyczne i pediatryczne przypisano do placówek z poziomu podstawowego, a więc będą funkcjonować we wszystkich szpitalach, również miejskich i powiatowych.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]