Obowiązek ten wynika z art. 36z ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) i przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych.
Jednocześnie Główny Inspektor Farmaceutyczny podkreśla, że gdy naruszenie powyższego zakazu odnosi się do refundowanych produktów leczniczych, pozwolenie na prowadzenie hurtowni zostanie cofnięte.

Źródło: www.gif.gov.pl