Wysokość wynagrodzeń była zróżnicowana w zależności od podmiotu. W sektorze publicznym średnie wynagrodzenie pielęgniarek wyniosło 4176,31 zł, natomiast w sektorze prywatnym - 3841,83 zł. Położne w zatrudnione w sektorze publicznym średnio zarabiają 4193,49 zł, a w sektorze prywatnym 3802,94.

Zgodnie z ustawą o płacach minimalnych w ochronie zdrowia docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 roku.

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji – na 3,2 tys. zł.

Współczynnik pracy 1,05 (taki jak pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją) mają także: lekarz, lekarz dentysta bez specjalizacji oraz farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni posiadający specjalizację.

 [-OFERTA_HTML-]

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ wynosi 283,7 tysiąca, a liczba posiadających specjalizację 31,5 tysiąca, wykonujących zawód jest 203,3 tysiąca, a posiadających specjalizację 28,4 tysiąca.

Pielęgniarek jest za mało, problemem jest także starzenie się tej grupy zawodowej. Do roku 2027-2028, gdy nic się nie zmieni w zakresie zwiększenia liczby młodych osób wchodzących do zawodu, średnia wieku pielęgniarki osiągnie 60 lat.

 [-DOKUMENT_HTML-]


POCZEKAJ, mamy dla Ciebie więcej informacji o ochronie zdrowia!
Sprawdź, czym jest serwis LEX Medica i zobacz, dlaczego jest tak popularny wśród pracowników szpitali i przychodni >>