GUMed to pierwsza w Polsce uczelnia medyczna, która włączyła się w działania PAD. Od początku koordynatorem merytorycznym PAD na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest prof. Alicja Dębska-Ślizień. PAD to pierwszy na skalę międzynarodową bezpłatny uniwersytet prowadzony przez dzieci. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim, Ambasadą RP w Hadze, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i wieloma innymi uczelniami w Polsce oraz w Holandii. W sumie w 22 ośrodkach w 11 miastach ponad 6000 dzieci uczestniczy co miesiąc w bezpłatnych wykładach.

Źródło: www.gumed.edu.pl