Kampanię „Zdrowe Szpitale” nagrodzono złotą statuetką Magellan Awards 2013 w kategorii Employee/Intra-Industry Communications.

Jej celem była budowa świadomości potrzeby zmian w zarządzaniu polskimi szpitalami. Osią kampanii był konkurs zachęcający władze lokalne do rozmów z mieszkańcami (pacjentami) na temat ich oczekiwań wobec szpitali. Aby wziąć udział w konkursie władze lokalne zapraszały mieszkańców do udziału w internetowej ankiecie. Pytania dotyczyły jakości usług oraz oczekiwań pacjentów wobec placówek służy zdrowia.

Nagrodą był sprzęt medyczny i bezpłatny audyt szpitala – dla powiatu, który najaktywniej włączył się w dialog z mieszkańcami (zebrał najwięcej ankiet online). Efektem wspólnych działań Think Kong oraz On Board PR było zaangażowanie 25% wszystkich powiatów w Polsce do czynnego udziału w konkursie oraz wielokrotne dotarcie do mieszkańców 297 powiatów z informacją na temat efektów dobrego zarządzania i działalności Grupy Nowy Szpital.

Magellan Awards 2013 to kolejna edycja corocznego, międzynarodowego konkursu branży marketingowej. Organizatorem jest LACP (League of American Communications Professionals, www.lacp.com) - amerykańska organizacja skupiająca profesjonalistów branży komunikacji marketingowej. Nagrody przyznawane są za programy marketingowe w kilku kategoriach. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów w dziedzinie komunikacji. Konkurs adresowany jest do firm i organizacji z całego świata.

Grupa Nowy Szpital to największa w Polsce sieć szpitali niepublicznych, prowadzi 13 placówek w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim. W roku 2013 rozpoczęła eksperymentalny projekt „Najlepszy Szpital.Giżycko“, który planuje rozszerzyć na resztę zarządzanych przez siebie placówek. Celem projektu, była poprawa zadowolenia pacjentów z usług świadczonych przez szpital. Zmiany rozpoczęto badaniem opinii mieszkańców. Później jego pracownicy wspólnie z zarządem pracowali nad takimi zmianami, które będą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i pacjentów.

Zainicjowany proces trwa nadal, ale powodzenie eksperymentu zachęciło Grupę Nowy Szpital do realizacji podobnego projektu w innych miastach. Dlatego podobne działania rozpoczęto w Olkuszu, a na początku 2014 roku podobny projekt rozpocznie się też w Wąbrzeźnie.