Dunn mówi o systemach badających zadowolenie chorych z pobytu w szpitalu, które są stosowane na całym świecie i działają w 5 tysiącach szpitali.

Najważniejsze pytania w takich kwestionariuszach dotyczą tego, czy personel medyczny, czyli lekarze i pielęgniarki, komunikowali się z chorym w zrozumiałym języku. Istotne jest to, czy pacjent został dobrze poinformowany, jak ma zadbać o siebie po powrocie do domu i jakie leki przyjmować. Ale także czy w danej placówce pokoje były czyste, czy w nocy panował spokój.

Najlepsze wyniki pod tym względem mają Stany Zjednoczone, ponieważ placówki są do tego motywowane większym finansowaniem.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Także w Polsce podejmowane są wysiłki w celu poznania oczekiwań pacjentów oraz spełniania ich. Inicjatywę taką podjęła między innymi Grupa Nowy Szpital prowadząca sieć 13-tu placówek.

Czytaj więcej na ten temat:
Wyniki ankiety szpitala: pacjenci oczekują lepszej komunikacji >>>
Szpital w Kostrzynie pyta o opinie i oczekiwania >>>
Nowy Szpital w Świeciu chce poznać oczekiwania pacjentów >>>

Na temat GRC czytaj także:
GRC ważne również dla placówek medycznych>>>
GRC nie można sprowadzać tylko do odpowiedzialności odszkodowawczej >>>