Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał także decyzję nr 29/WC/2016 o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju podanych serii produktu Atram.

Decyzja wynika z faktu, że w związku z pomieszaniem na linii produkcyjnej w Republice Czeskiej blistrów produktów leczniczych Neurolu (lek psychotropowy), które zostały umieszczone w opakowaniach Atramu (lek kardiologiczny) istnieje niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych. 

Kwestia rekompensaty za leki, które będą oddawane do aptek, pozostaje w gestii proceducenta.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Zentiva k.s. Republika Czeska, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Sanofi-Aventis, sp. z o.o.

 

Źródło: www.gif.gov.pl