W informacji można przeczytać, że w przedszkolach należy stwarzać warunki do mycia zębów. Główny Inspektor Sanitarny wskazuje też na konieczność odpowiedniego przygotowania łazienek i przestrzegania zasad związanych między innymi  z przechowywaniem szczoteczek do zębów. Przypomina na co należy zwracać uwagę wybierając szczoteczkę dla dziecka.

W Polsce zaledwie 14 procent dzieci w wieku sześciu lat nie ma żadnych problemów z próchnicą zębów. Dane pochodzą z wyników badań realizowanych ze środków Ministra Zdrowia. 

GIS przypomina, że próchnicy można zapobiegać stosując równolegle kilka metod. Wśród nich jest między innymi utrzymanie higieny jamy ustnej, racjonalne żywienie czy edukacja zdrowotna. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że wszystkie inicjatywy mogące przyczynić się do zwiększenia wśród dzieci i ich rodziców świadomości, motywacji, umiejętności oraz wyrobienia nawyku codziennego, prawidłowego mycia zębów będą spotykały się ze wsparciem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oprac. Magdalena Okoniewska