Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 6H01 i dacie ważności: 31.01.2018.

Podmiotem odpowiedzialny jest Recordati Ireland Limited, Irlandia.

6 listopada 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja dotycząca decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu Vytaros.

Przyczyną podjęcia tej decyzji było stwierdzenie wyniku poza specyfikacją w trakcie badań stabilności w zakresie zawartości substancji czynnej.

Źródło: www.gif.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]