Wycofane zostały następujące serie produktu:
Numer serii: G00214, data ważności: 01.2018
Numer serii: G00216, data ważności: 04.2018
Numer serii: G00218, data ważności: 09.2018

Podmiotem odpowiedzialnym jest Pierre Fabre Dermatologie, Francja.

16 grudnia 2016 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego w sprawie wycofania z obrotu podanych serii produktu Locacid. 

Decyzja ta została podjęta przez podmiot odpowiedzialny w wyniku dalszych badań prowadzonych w aspekcie wycofania kilku innych serii tego samego produktu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 42/WC/2016 z 12 grudnia 2016 roku. 

Czytaj na ten temat: 

 [-DOKUMENT_HTML-]Wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych badań stabilności wykazały, że podany produkt nie spełnia wymagań specyfikacji dla parametru zawartość substancji czynnej tretynoiny.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło: www.gif.gov.pl