Wycofane zostały następujące serie produktu:

numer serii: 270114, data ważności: 12.2015

numer serii: 300514, data ważności: 04.2016

Podmiotem odpowiedzialnym jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. 

3 listopada 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanych serii produktu. Jej powodem było uzyskanie wyniku poza specyfikacją w zakresie parametru uwalniania substancji czynnej.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.