Podmiotem odpowiedzialnym jest PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Podmiotem odpowiedzialnym w chwili zwolnienia jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

23 kwietnia 2015 do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. o wycofanie serii produktu Neation z powodu przekroczenia limitów specyfikacji stwierdzonych w badaniach stabilności oraz w próbie referencyjnej w zakresie parametru postać tabletki oraz czystość chromatograficzna.

Czytaj: GIF: wycofanie z obrotu leku Pantoprazole >>>