Decyzja dotyczy serii produktu o numerze: 05DW0914 i dacie ważności: 09.2017.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Alvogen ITCoS.ar.I.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 9 kwietnia 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczące podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych dla podanej serii produktu leczniczego Proxacin z uwagi na nieprawidłowości w wyglądzie ampułki.

Czytaj: GIF: wstrzymanie w obrocie serii tabletek antykoncepcyjnych Azalia >>>

Zgodnie z decyzją GIF podana seria produktu nie może być przedmiotem obrotu i nie może być stosowana w lecznictwie do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa jej stosowania.