Decyzja ma związek ze zmianą nazwy produktu leczniczego z Vigrande na Taxier.
Główny Inspektor Farmaceutyczny nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródło: www.gif.gov.pl