Produkty te zostały wstrzymane w związku z decyzją Komisji Europejskiej ustanawiającej obowiązek zawieszenia przez państwa członkowskie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających ketokonazol do stosowania doustnego. Jednakże Europejska Agencja Leków podała do publicznej wiadomości informację, iż jest wiadomym, że ketokonazol jest stosowany poza wskazaniami w leczeniu pacjentów z zespołem Cushinga i aby nie pozbawiać tych pacjentów leczenia właściwe organy państw członkowskich mogą udostępniać te leki w kontrolowanych warunkach.
W związku z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił swoje poprzednie decyzje.
Źródło: www.urpl.gov.pl