Decyzja ta dotyczyła następujących serii produktu:

Nicorette Classic Gum (Nicotinum), 2 mg guma do żucia lecznicza, 105 sztuk

numer serii: AF833, data ważności: 31.12.2018


Nicorette Classic Gum (Nicotinum), 4 mg guma do żucia lecznicza, 105 sztuk

numer serii: AF833, data ważności: 31.12.2018

Podmiotem odpowiedzialnym w kraju eksportu jest McNeil Products Limited, Wielka Brytania, importer równoległy to PharmaVitae sp. z o.o. sp. k.

 

Zmiana decyzji polega na wykreśleniu z sentencji wyrażenia:

Nicorette Classic Gum (Nicotinum), 2 mg guma do żucia lecznicza, 105 sztuk

numer serii: AF833, data ważności: 31.12.2018.

Tym samym produkt ten został ponownie dopuszczony do obrotu.

 

 

Źródło: www.gif.gov.pl