Przez wiele lat śmigłowce korzystały z doraźnego lądowiska organizowanego przez policję na rondzie Groddecka i alei Armii Krajowej, jednak obecnie, ze względu na budowę Forum Gdańsk, nie jest to możliwe. Jedyną alternatywą było lądowanie helikopterów na terenie Szpitala św. Wojciecha i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie transport chorego karetką do „Kopernika", co zdecydowanie wydłużało czas dowiezienia pacjenta i udzielenia mu pomocy.

Nowe lądowisko będzie zlokalizowane między budynkami nr 4, 5, 20 i konstrukcją stalową, czyli w miejscu, w którym znajduje się większość oddziałów, w tym SOR. Płyta lądowiska o wymiarach ok. 21 m x 21 m będzie umieszczona na szczycie 22-metrowej wieży wyniesionej na żelbetowej konstrukcji. Z płyty windą będzie można zjechać na poziom SOR-u. Płyta lądowiska i budynki w jego pobliżu zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę, między innymi oświetlającą,  zapewniającą dostęp do mediów, czyli energii elektrycznej, wody, komunikacji z SOR, ochrony przeciwpożarowej, oznakowania itp. Dzięki oświetleniu nawigacyjnemu śmigłowce będą mogły lądować także nocą.

– Budowa lądowiska jest częścią projektu, dzięki któremu w szpitalu powstanie centrum urazowe dla dzieci, tzw. CUD. Będą w nim leczeni najmłodsi pacjenci z całego województwa, którzy ulegli poważnym urazom – tłumaczy Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zostanie również stworzone trzecie stanowisko wstępnej intensywnej terapii dzieci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlano-instalacyjnych. Prace będą obejmowały modernizację dwóch pomieszczeń w obrębie SOR, jednoosobowego boksu obserwacyjnego oraz trzyosobowej sali obserwacyjnej dla dzieci.

Niezbędny sprzęt trafi między innymi na oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, kardiochirurgii dziecięcej im. WOŚP, otolaryngologiczny dla dzieci, neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodków, a także kliniczny oddział chirurgii i urologii dzieci i młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego czy kliniczny oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci i młodzieży GUMed.

Modernizacja infrastruktury szpitala, powstanie centrum urazowego dla dzieci, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego będą kosztować ponad 9,5 mln zł.

Środki na ten cel w wysokości prawie 8 mln zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Samorząd województwa pomorskiego przekaże 600 tys. zł, a szpital przeznaczy prawie 1,3 mln zł. Inwestycja będzie gotowa w połowie 2018 roku.

Źródło: www.pomorskie.eu