W lutym 2014 roku Politechnika Gdańska podpisała umowę z European Dental Implant Institute Vivadental (instytut działa w Gdańsku od 1991 roku, specjalizuje się w implantologii stomatologicznej) w celu stworzenia prototypu implantu i wprowadzenia go do produkcji przemysłowej.
 
Nowa metoda produkcji implantów jest efektem tej współpracy. Metoda polega na tym, że dane z tomografii komputerowej konkretnego pacjenta, dające trójwymiarowy obraz zębodołu, wykorzystane będą do określenia przestrzennego rozkładu sztywności tkanki kostnej pacjenta. Modelowanie współpracy implantu z tkanką kostną metodą elementów skończonych pozwoli optymalnie zaplanować usunięcie warstw niezdolnych do podparcia implantu. Wydruk 3D pozwoli wytworzyć implant o odpowiednio zaprojektowanym kształcie i strukturze wewnętrznej.

Cały artykuł www.wyborcza.pl