Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie programów wieloletnich, przedłożoną przez ministra zdrowia. Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że rząd zwiększył środki finansowe na program „Narodowa Strategia Onkologiczna” do kwoty 504 mln zł, czyli o ponad 54 mln zł.

Jak zaznaczył CIR pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: doposażenie ośrodków prowadzących diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi, wymianę wyeksploatowanych (ponad 10-letnich) akceleratorów do radioterapii, wymianę aparatów mammograficznych na nowoczesne mammografy cyfrowe.

Dodatkowo do 136,9 mln zł (o ponad 69 mln zł) zwiększony zostanie program „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno–Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym". Potrzebę większego finansowana uzasadniono tym, że obecnie choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków.

Opieka onkologiczna wymaga więc dodatkowego wsparcia finansowego, szczególnie w obliczu COVID-19. Natomiast dodatkowe środki na realizację programu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pozwolą stworzyć jednostkę świadczącą nowoczesne, racjonalne i skuteczne leczenie oraz zapewniającą najwyższy poziom wykształcenia i kompetencji kadr medycznych.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie programów wieloletnich przygotowana została przez resort zdrowia. Wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.