Eksperci podkreślają, że w Polsce wczesna diagnostyka nowotworów u dzieci w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Choroba nowotworowa coraz częściej wykrywana jest we wczesnym stadium, co jest ważne dla skutecznego leczenia. 

- Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są tymi, którzy najczęściej widzą dziecko - mówi Małgorzata Stokowska-Wojda, lekarka rodzinna Porozumienia Zielonogórskiego. - I to oni zwykle zauważają niepokojące zmiany, zwłaszcza w takich praktykach, w których lekarz zna swoich pacjentów. To ważne, bo wiele chorób, w tym nowotworowych, ma u dzieci niespecyficzne objawy. Istotna jest więc każda zmiana.

Lekarka podkreśla, że lekarz POZ regularnie widuje także dziecko zdrowe, bada je podczas wizyt patronażowych i przed każdym szczepieniem, dlatego tym większą ma szansę na zauważenie wszelkich odchyleń. 

Lekarka podkreśla, że taką szansę zmniejszają rodzice, którzy unikają szczepień. Równie ważna jak wizyty u lekarza POZ jest czujność samych rodziców w przypadku małych dzieci oraz dobry kontakt w rodzinie, gdy dzieci są starsze.

- Jak istotne z punktu widzenia konsekwencji zdrowotnych są dobre relacje w rodzinie, świadczy jeden z przykładów z mojej praktyki - opowiada Małgorzata Stokowska-Wojda. - Rodzice przyszli z nastolatkiem z powiększonym jądrem. Wielu chłopców w wieku pokwitania nie przyznałoby się do takiego problemu, ale w tej rodzinie był dobry kontakt dziecka z rodzicami. Okazało się, że chłopak ma raka jądra, ale w początkowej fazie, dzięki czemu szybka interwencja pozwoliła na całkowite wyleczenie. Można więc powiedzieć, że zaufanie do rodziców uratowało mu życie w sensie dosłownym.

Poza rutynowymi wizytami lekarze rodzinni często angażują się w niefinansowane przez NFZ przedsięwzięcia prozdrowotne, które także mają niebagatelne znaczenie dla profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Przykładem jest akcja „Profilaktyka po lubelsku” organizowana od dwóch lat przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych -Pracodawców we współpracy z hemetoonkologami. Wykonywane podczas akcji badania krwi pozwalają na diagnozę białaczkiw początkowym stadium, a ponieważ cieszy się ogromnym zainteresowaniem pacjentów, przynosi wymierne efekty.

Źródłó: www.federacjapz.pl