EMA poinformowała, że druki informacyjne dla tych leków zostaną uaktualnione w celu zweryfikowania obecnych przeciwwskazań oraz przedstawienia danych o dawkach, monitorowaniu i środkach ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zalecenia te są następstwem dokonanego przez EMA przeglądu leków zawierających metforminę, wynikającego z obaw, że obecne dowody naukowe nie uzasadniają przeciwwskazania u pacjentów z umiarkowanie zaburzoną czynnością nerek. 

Obecnie informacje dotyczące produktu różnią się w zależności od kraju i produktu w obrębie Unii Europejskiej i nie są spójne z rekomendacjami klinicznymi.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie Europejskiej Agencji Leków i jego tłumaczeniu, opublikowanych na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – www.urpl.gov.pl

Źródło: www.urpl.gov.pl
25.10.2016

 [-OFERTA_HTML-]