Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban przypomniał, że w naszym kraju obecnie żyje ponad 16 tys. osób ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV. Jak mówił, "przez wiele lat w Polsce dominowała droga zakażenia się przez stosowanie narkotyków dożylnych, jednak dzięki wprowadzeniu programów metadonowych udało się to źródło zakażenia znacznie ograniczyć".

Zwrócił uwagę, że obecnie liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów w Polsce zaczyna rosnąć, szczególnie wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. Jak ocenił, w związku z tym zjawiskiem potrzebne są nowe programy profilaktyczne nakierowane na tę grupę.

Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec - Bogusławska powiedziała, że z danych z punktów diagnostyczno-konsultacyjnych wynika, że obecnie 59 proc. wszystkich zakażeń w Polsce ma miejsce w populacji mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, kolejne 25 proc. - to zakażenia w populacji osób heteroseksualnych, a 9 proc. - to zakażenia HIV w populacji osób biseksualnych, a pozostały odsetek - to ryzyka mieszane.

Prof. Horban przekonywał, że trzeba także położyć nacisk na większą liczbę wykonywanych testów w kierunku HIV wśród kobiet w ciąży, ponieważ wiedza o zakażeniu matki pozwala na wprowadzenie leczenia i ochronę dziecka przed zakażeniem.

"Obecnie nie powinniśmy mówić o grupach ryzyka, ale o osobach podejmujących ryzykowne zachowania i do tych osób powinny być kierowane programy profilaktyczne" - podkreślił.

Zastępca dyrektora Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS - UNAIDS dr Luiz Loures także ocenił, że "obecnie wyzwaniem jest wzrost liczby zakażeń w grupie mężczyzn homoseksualnych". Według niego należy skupić się na poszczególnych grupach, w których ryzyko zakażenia jest największe i przekierować tam środki wydawane na ogólne programy profilaktyki.

Jak mówił, niezbędne działania to także rozpowszechnienie testowania w kierunku HIV. "Testowanie powinno stać się normą, a nie być postrzegane jako coś dziwnego" - dodał i podkreślił, że testowanie to element zapobiegania kosztownemu leczeniu. Według niego, należy także zwiększyć liczbę osób zakażonych objętych leczeniem antyretrowirusowym, co pozwoli ocalić od śmierci wiele osób.

"Potrzebny jest także nacisk na przestrzeganie praw człowieka w przypadku osób zakażonych, ponieważ nadal są one dyskryminowane np. w dostępie do opieki zdrowotnej" - przekonywał Loures.

Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec - Bogusławska podkreśliła, że w Polsce wykryto od 1985 r. ok. 17 tys. zakażeń HIV, jednak szacuje się, że w naszym kraju żyje z wirusem drugie tyle osób, które nie wiedzą o swoim zakażeniu.

"Dlatego potrzebne są działania profilaktyczne, takie jak zwiększenie wykrywalności zakażeń, czyli testowanie w kierunku HIV" - zaznaczyła. "Musimy też wzmocnić działania profilaktyczne, tak aby ograniczyć podejmowanie ryzykownych zachowań, czyli promować bezpieczny seks i podnosić ogólny poziom wiedzy" - mówiła Marzec-Bogusławska.

Podkreśliła, że niezależnie od stabilnych wskaźników dla Polski pod względem liczby osób z zakażeniem HIV musimy kontynuować i wzmacniać działania profilaktyczne.

Konferencja "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie" potrwa do wtorku. To już 20. edycja konferencji organizowanej przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” międzynarodowej z okazji Światowego Dnia AIDS (obchodzonego 1 grudnia - PAP). W ramach tegorocznej edycji zaplanowano sesje m.in. na temat modeli i praktyki leczenia substytucyjnego, edukacji seksualnej oraz profilaktyki HIV/AIDS, przyszłości testowania w Polsce i Europie, wyzwań związanych z długim życiem z HIV, miejscu HIV/AIDS w życiu polityce zdrowia publicznego.