GUS podał także, że w 2017 r. najwięcej dzieci, tj. 1474, urodziło się 19 września.

Według danych GUS w styczniu 2017 roku w Polsce urodziło się 35 tysięcy. Dzieci, czyli o 4,2 tysiąca, czyli o 13,6 procenta urodzeń więcej, niż w styczniu 2016 roku.

Więcej dzieci rodzi się od dwóch lat. W 2016 r. liczba urodzeń żywych wyniosła 382 tys. i była większa o 13 tys. niż w roku poprzednim, a w 2017 r. urodziło się ok. 402 tys. dzieci, tj. o kolejne 20 tys. więcej.

W 2017 r. więcej było dzieci urodzonych jako drugie, trzecie i w dalszej kolejności. Jeszcze w 2010 r. urodzenia pierwszych dzieci stanowiły połowę wszystkich urodzeń żywych.

W 2017 r. odnotowano spadek zarówno liczby jak i odsetka urodzeń pierwszych w stosunku do 2016 r. Urodzenia pierwszej kolejności stanowiły już tylko ok. 43 proc. urodzeń żywych.

Rodzą najczęściej kobiety w wieku 25-29 lat i 30-34 lat. Jednak GUS podkreśla, że wzrosła również płodność kobiet w starszych grupach wieku - Co może świadczyć o realizacji odroczonych zamierzeń prokreacyjnych – podkreślają eksperci GUS.