W czwartek 17 sierpnia 2017 roku w resorcie rolnictwa odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw ASF. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Energii, Ministra Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Szefem zespołu jest minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Zespół omówił aktualną sytuację epizootyczną dotycząca występowania tej choroby w kraju. Przedstawione zostały działania legislacyjne podjęte w związku z ASF. Najważniejszy akt prawny to podpisana przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Prawdopodobnie wejdzie ona w życie na początku września 2017.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na obszarach zagrożonych ASF, ponadto w sytuacjach wyjątkowych umożliwiają wydanie przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli świń. Precyzują także obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że z zebranych oświadczeń wynika, iż 2710 gospodarstw, w których znajduje się około 35,2 tysiąca świń nie będzie w stanie spełnić wymagań bioasekuracji. Takie oświadczenie rolnicy z terenów objętych ASF musieli dostarczyć do powiatowego lekarza weterynarii do 14 sierpnia 2017 roku.

W związku z tym świnie zostaną poddane ubojowi po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii, a ich właściciele będą mogli skorzystać z programu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji.

Najwięcej oświadczeń złożono w województwie lubelskim – 1351 na liczbę 17,7 tysiąca świń, w województwie mazowieckim – 447 oświadczeń na 6,6 tysiąca świń i w województwie podlaskim – 912 oświadczeń na 10,8 tysiąca świń.

Przedstawiciele Ministra Środowiska oraz Polskiego Związku Łowieckiego informowali o stanie redukcji dzików. Do 30 listopada 2017 roku populacja dzików ma być zredukowana do poziomu 0,1 osobnika na km kw. na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika na km kw. Redukcja populacji dzików realizowana jest w ramach planowanej gospodarki łowieckiej oraz odstrzałów sanitarnych.

Omówiono ponadto sytuację ASF w krajach sąsiednich. Do tej pory w Estonii odnotowano 26 ognisk tej choroby, w tym 2 w tym roku oraz 2278 przypadków ASF u dzików, w tym 426 w tym roku. Na Łotwie odpowiednio 49 ognisk, w tym 4 w 2017 roku, i 2333 przypadki u dzików, w tym 567 w 2017 roku, na Litwie 57 ognisk, w tym 19 w 2017 roku i 946 przypadków u dzików, w tym 487 w 2017 roku.

Ukraina przekazała informację o 81 ogniskach, w tym 7 w 2017 roku oraz 120 przypadków u dzików, w tym 9 w 2017 roku. Wirus ten pojawił się również w Rumunii, gdzie zidentyfikowano 2 ogniska ASF. Natomiast w Czechach wystąpiło 90 przypadków ASF u dzików.

W opinii Państwowego Instytutu Weterynarii potwierdzenie wystąpienia przypadków ASF u dzików na terenie Republiki Czeskiej jest wysoce niekojące i potwierdza możliwość istotnego „skoku” wirusa do nowego, znacznie oddalonego, rejonu Europy.

- Niepokojąca jest również sytuacja na Ukrainie, ponieważ nie jest tam prowadzony ani odstrzał redukcyjny, ani sanitarny dzików. Nie ma również identyfikacji i skutecznej utylizacji padłych dzików. Sporadycznie odnajdywane w środowisku sztuki są zakopywane bez użycia środków dezynfekcyjnych. Naukowcy z PIW uważają, że jeśli nie zostaną podjęte w tym kraju działania w zakresie zwalczania ASF, ze względu na migracje dzików nie będzie możliwości wyeliminowania tej choroby w Polsce - napisano w komunikacie ministerstwa rolnictwa.(pap)