Decyzje GIF o ponownym dopuszczeniu do obrotu produktów leczniczych
\\

Do obrotu na terenie całego kraju ponownie dopuszczono następujące produkty lecznicze:

- GASTROBONISAN, zioła do zaparzania, nr serii: 010112, data ważności: 01.2013; nr serii: 010212, data ważności: 02.2013;

- PULMOBONISAN, zioła do zaparzania w saszetkach, nr serii: 011011, data ważności: 10.2012; nr serii: 021011, data ważności: 10.2012; nr serii: 031011, data ważności: 10.2012; nr serii: 010312, data ważności: 03.2013.

Decyzją Nr 13/D/2012, znak: GIF-N-ZJP-4340/9-3/ES/12, z 12 października 2012 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził wygaśnięcie decyzji Nr 9/WS/2012 z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wstrzymania w obrocie na terenie całego kraju przedmiotowej serii produktu leczniczego.

Decyzją Nr 14/D/2012, znak: GIF-N-ZJP-4340/10-3/ES/12, z 12 października 2012 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził wygaśnięcie decyzji Nr 10/WS/2012 z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wstrzymania w obrocie na terenie całego kraju przedmiotowej serii produktu leczniczego.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 15 października 2012 r.

\
Data publikacji: 15 października 2012 r.