Czy gipsowy odlew ortodontyczny można uznać za element dokumentacji medycznej, który jest własnością zakładu opieki zdrowotnej (refundowany ze środków NFZ)?
Czy w przypadku rezygnacji pacjenta z leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej powinien mu być wydany, a jeżeli wydanie ma być odpłatne - jak liczyć koszt wydania (sporządzenia) kopii odlewu?

Odlew ortodontyczny w ocenie Autorki jest dokumentem medycznym.
Niestety żaden przepis prawa nie reguluje ani statusu prawnego takiego modelu ani tym bardziej kosztów jego wydania. Autorka zwraca uwagę, że dokumentacja medyczna w żadnym wypadku nie jest refundowana przez NFZ. NFZ jest instytucją finansującą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oczywistym jest, że prowadzenie dokumentacji jest obowiązkiem świadczeniodawcy niemniej nie jest poprawnym twierdzenie, że dokumentacja jest refundowana przez NFZ.
W zakresie zasad udostępniania odlewu pacjentowi Autorka uważa (ale jest to wyłącznie zdanie Autorki jako wieloletniego praktyka), że odlew ortodontyczny jest dokumentem medycznym. Jako taki podlega tym samym reżimom co dokumentacja papierowa. Przepisy dotyczące ceny za udostępnienie dokumentacji papierowej nie nadają się jednak w żadnym stopniu do przetransponowania na potrzeby udostępnienia takiego odlewu. W tym stanie Autorka proponuje, by poinformować pacjenta, że wobec braku przepisów i w oparciu o fakt, że obowiązujące w zakresie dokumentacji papierowej przepisy mają zrekompensować świadczeniodawcy koszty wytworzenia i doręczenia kopii dokumentacji papierowej, pacjent może otrzymać kopię odlewu za cenę odpowiadającą kosztom jej wytworzenia. Autorka podkreśla jednak, że jest to stanowisko nie poparte żadnym przepisem prawa ani żadnym orzeczeniem Sądu Najwyższego wobec braku takowych.
Agnieszka Sieńko