Wybrane zostały placówki: Provita z Katowic, która otrzyma 39 tysięcy złotych dofinansowania, Salve-Medica z Łodzi, która otrzyma 24 tysiące złotych oraz Invi-Med Europejskie Centrum Macierzyństwa z Wrocławia, którego dofinansowanie będzie miało wartość 15 tysięcy złotych.

Przychodnie, które zgłosiły się do udziału w konkursie na realizację częstochowskiego projektu oceniane były przez zespół specjalistów pod kątem doświadczenia kadry medycznej, wyposażenia laboratoriów, liczby procedur in vitro wykonanych w ostatnich latach oraz zapewnienia możliwości leczenia niepłodności tą metodą, od co najmniej dwóch lat. Jako kryterium dopuszczające postawiono również wymóg raportowania danych na temat skuteczności leczenia wg European IVF Monitoring.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pary małżeńskie (kobieta musi być w wieku od 20 do 37 lat), które wyczerpały wcześniej inne możliwości leczenia i mają zameldowanie na terenie Częstochowy przynajmniej od roku. Przysługuje im możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 3 tys. zł pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury.

Zainteresowani mogą składać wnioski do 15 września 2014 roku.
W tym roku samorząd Częstochowy przeznaczył mniej środków na realizację programu niż w latach ubiegłych. Wynika to z faktu, że mniejsze jest zainteresowanie programem z powodu realizacji podobnego programu przez rząd.

W województwie śląskim podobny program dofinansowania in vitro realizuje także Sosnowiec.