Interaktywne kursy specjalistyczne, w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej.

Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmują one zagadnienia dotyczące elektronicznej karty pacjenta, historii leczenia pacjenta, terminarza, grafiku dyżurów, systemów telemedycznych, interoperacyjności systemów EDM,
systemów kodowania, ewidencji wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich oraz ewidencji rozpoznań i danych wypisowych.

Istnieje też możliwość przećwiczenia umiejętności między innym w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czy przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów.

Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały szkoleniowe w formie podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Ponadto, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia.

Dostęp do kursów poprzez stronę: http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl.

Platforma została zrealizowana w ramach Projektu P3 „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT.”Źródło: www.csioz.gov.pl