Są to placówki: Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. z Konstancina Jeziornej,     Szpital Powiatowy w Łowiczu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Szpital św. Józefa Sp. z o.o. z Mikołowa, Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku, Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o., Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Szpital im. dr Romana Grzeszczaka    w Słupcy, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. , Szpital Czerniakowski w    Warszawie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie oraz  Szpital im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie.

CMJ zapowiada, że w najbliższych dniach będzie się kontaktować ze szpitalami zaproszonymi do udziału w projekcie i informować o formalnościach koniecznych do wypełnienia oraz rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Projekt stanowi część Program Akredytacji Szpitali. Szpitale będą mogły w ramach tego programu korzystać z seminariów dla kadry zarządzającej, z kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, ze szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i zdarzeń niepożądanych a także z przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego, co nastąpi w roku 2018.


Źródło: www.cmj.org.pl