- Stare sale operacyjne były bardzo wysłużone. Pojawienie się nowych zwiększyło nie tylko komfort pacjentów, ale także pracujących lekarzy. Budynek, w którym się znajdują się sale operacyjne i sterylizatornia ma wieloletnią tradycję. Ma ponad sto lat  – wspominał Jerzy Szafranowicz, dyrektor lecznicy.

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie prowadzi placówki przy ulicy Strzelców Bytomskich oraz Karola Miarki. Posiada  oddziałów: wewnętrzny, chirurgii ogólnej, neurologiczny, anestezjologii i intensywnej terapii, dermatologiczny, endokrynologiczno-diabetologiczny, reumatologiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczny, rehabilitacji neurologicznej, hematologiczny oraz wewnętrzny z pododdziałem geriatrycznym.

Szpital prowadzi także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz laboratorium. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość 41 097 984,34 zł.