Komitet Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaapelował o doprowadzenie do większej samowystarczalności Unii Europejskiej i lepiej skoordynowanych strategii walki z niedoborami leków. Jak pokazuje przedstawiony przez Komitet raport -  40 proc. leków sprzedawanych w UE pochodzi z krajów spoza Unii, a 60 - 80 proc. substancji czynnych jest produkowanych w Chinach oraz Indiach. Słabość europejskiej produkcji obnażyła epidemia koronawirusa>>

COVID-19 zaostrzył problem braku leków w Europie

W raporcie odnoszącym się do tematu niedoboru leków zaakcentowano, że kryzys zdrowotny COVID-19 w całej Europie, wpłynął na zaostrzenie problemu. Ma to bezpośredni negatywny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i kontynuację leczenia pacjentów i wymaga lepszej reakcji UE.

Czytaj w LEX: Nowe obowiązki dotyczące weryfikacji oryginalności produktu leczniczego >

Europosłowie uważają, że dobrym rozwiązaniem w temacie strategii farmaceutycznej będzie wprowadzenie przez Państwa zachęt finansowych skierowanych do producentów, by w Europie wytwarzali substancje czynne i leki.  Oczekuje się od KE stworzenia europejskiej rezerwy na nieprzewidziane wydatki na leki o znaczeniu strategicznym, w oparciu o mechanizm RescEU. Zdaniem europosłów rezerwy powinny być wykorzystywane, jako „europejska apteka ratunkowa” - zapewniając sprawiedliwy dostępu do leków dla wszystkich państw członkowskich.

Czytaj w LEX: Przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej >

Solidarność państw członkowskich

W raporcie wezwano Państwa członkowskie, by dzieliły się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania stanami magazynowymi i tworzenia skoordynowanej strategii zdrowotnej, w tym dalszego wykorzystywania wspólnych zamówień na leki w UE.

 

Wobec braku leków konieczny ich przepływ

Celem ułatwienia przepływu leków pomiędzy krajami UE, europosłowie oczekują uelastycznienia przepisów odnoszących się do formatów opakowań, procedur ponownego użycia, jak i dłuższych okresów ważności oraz stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych.

Pełny raport przedstawiony zostanie w trakcie obrad wrześniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.  

Zobacz procedurę w LEX: Informowanie o lekach i ich cenach w związku z opieką transgraniczną - obowiązki aptek/punktów aptecznych względem NFZ >