W ramach Dnia Otwartego Centrum będzie prowadzić promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem za pomocą materiałów informacyjnych – ulotek i broszur, pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów,  porady profilaktyczne specjalistów onkologów a także naukę samobadania piersi.

W ramach akcji będzie można także wykonać badania mammograficzne, będące częścią Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 2 lat. 

W Centrum będą także wykonywane badania poziomu cukru oraz ciśnienia tętniczego krwi, a także porady dietetyczne.

Białostockie Centrum Onkologii jest jedyną w województwie podlaskim wielospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i kompleksowym leczeniem chorób nowotworowych. Prowadzi specjalistyczny szpital onkologiczny z pięcioma oddziałami stacjonarnymi: chirurgii onkologicznej, radioterapii, onkologii klinicznej i onkologii ginekologicznej oraz oddziałem dziennym rehabilitacji (192 łóżka), specjalistyczną przychodnię onkologiczną z 8 poradniami (kilkanaście gabinetów lekarskich), zakłady diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, patomorfologii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, radioterapii oraz pracownię psychologii.

Na terenie Centrum znajdują się dwa tomografy komputerowe, laserowy systemem nawigacji do biopsji diagnostycznych, rezonans magnetyczny, PET - CT, gamma kamera – skaner SYMBIA T.

Specjalistyczną kadrę BCO stanowi zespół ponad 600 pracowników, którzy rocznie opiekują się ponad 8 tysiącami chorych w szpitalu oraz wykonują ponad 70 tysięcy porad ambulatoryjnych. Jednocześnie prowadzą też działalność dydaktyczną (szkolenia specjalizacyjne lekarzy  – akredytacja ministra zdrowia, studenci czterech wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, szkoły pomaturalne). Centrum jest także ośrodkiem naukowym współpracującym z placówkami naukowymi z kraju i zagranicy – europejskimi i amerykańskimi.

Źródło: www.onkologia.bialystok.pl