Badanie przeprowadzono latem 2015 roku, wzięło w nim udział 27 tysięcy respondentów z Argentyny, Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Czech, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Meksyku, Holandii, Polski, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.
 
Uczestników pytano o dolegliwości, których doświadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 
Na przeziębienia (odpowiedź obejmowała również kaszel, ból gardła, infekcje górnych dróg oddechowych lub grypę) skarżyło się 51 procent ankietowanych, problemy ze snem deklarowało 27 procent, ból mięśni lub stawów spowodowany urazem lub przeciążeniem - 25 procent, problemy z nadwagą - 21 procent, na migreny lub ostre bóle głowy cierpiało 21 procent respondentów.
 
Dolegliwościami najczęściej trapiącymi Polaków były przeziębienia (58 procent), bóle stawów i mięśni (40 procent) oraz kłopoty ze snem (33 procent). W dalszej kolejności były to migreny i bóle głowy (29 procent), kłopoty z nadwagą (28 procent), bóle pleców (25 procent), zgaga (24 procent), kłopoty gastryczne (21 procent), wysoki cholesterol (21 procent) oraz dolegliwości skórne, alergie, depresje i inne problemy psychologiczne (po 18 procent).
 
Z badania wynika, iż najczęściej przeziębiają się Czesi, a najwięcej problemów ze snem mają Szwedzi. W ciągu ostatniego roku na przeziębienie zapadło 67 procent Czechów i 62 procent Rosjan; najrzadziej chorowali Amerykanie i Japończycy (po 39 procent). Na bezsenność cierpi 41 procent Szwedów, często borykają się nią też Czesi i Turcy (po 40 procent). Najlepiej sypiają Japończycy, wśród których problemy ze snem ma zaledwie 13 procent.
 
Kobiety częściej przyznają się do większości dolegliwości zdrowotnych niż mężczyźni. Jedynie w przypadku nadciśnienia i wysokiego poziomu cholesterolu odsetek mężczyzn nieznacznie przewyższa odsetek kobiet (odpowiednio 13,4 do 12,6 procent).
 
 
Ogólnie rzecz biorąc najczęstszą dolegliwością u respondentów obojga płci było przeziębienie (53 procent kobiet, 49 procent mężczyzn).
 
Druga w kolejności wśród kobiet była bezsenność (32 procent), natomiast u mężczyzn bezsenność ex aequo z bólami mięśni lub stawów (po 24 procent). Kolejne miejsca u kobiet zajęły migrena, ostre bóle głowy (27 procent.; nie ma ich w ogóle w męskiej czołówce), bóle mięśniowe i stawowe (26 procent) oraz kłopoty z nadwagą (24 procent). U mężczyzn pierwszą piątkę dolegliwości zamykają zgaga (19 procent) i kłopoty z nadwagą (18 procent.).(pap)