Kolejna edycja programu przewidziana na lata 2014-2018 uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, a także rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu oraz zadania określone przepisami Unii Europejskiej. Szacowany koszt realizacji projektu, którego wykonawcą jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wynosi 77 mln. zł.
Program projektu zawiera 46 zadań badawczych z zakresu ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt. Dotyczyć one będą kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach; oceny występowania chorób odzwierzęcych; oceny stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich; szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.