Według Business Centre Club przyjęty przez Radę Ministrów 21 lipca 2015 roku projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia to wstęp do wielkiej rewolucji. BCC podkreśla, że takie rozwiązania skutecznie i powszechnie zostały wprowadzone w większości krajów Unii Europejskiej.

Jednocześnie BCC zwraca uwagę, że gromadzone w indywidualnej dokumentacji medycznej dane dotyczą stanu zdrowia pacjentów. Są to dane wrażliwe, objęte ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Dlatego konieczne jest odpowiednie ich zabezpieczenia na poziomie administratora danych, przygotowania personelu nie tylko medycznego, samego sprzętu, serwerowni, sieci, aplikacji itp.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia, wprowadza znaczne udogodnienia dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy.

Według BCC, proponowane regulacje zyskują akceptację i poparcie przedsiębiorców nie tylko świadczeniodawców usług medycznych, ale także firm z sektora IT oraz wyrobów medycznych.

„Oczekujemy, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu. Zgodnie z przyjętym vacatio legis możliwość elektronicznego wystawiania recept, zleceń i skierowań oraz prowadzenia całej dokumentacji medycznej pacjenta powstanie po wejściu w życie ustawy oraz uruchomieniu Platformy P1, (tj. w tym roku). Natomiast obligatoryjność postaci elektronicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku” – komentuje Zenon Wasilewski, ekspert Business Centre Club.

Ustawa wprowadza Internetowe Konto Pacjenta (IKP), dzięki któremu każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, umożliwi dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych (między innymi e-skierowania, e-recepty, e- zlecenia) od momentu założenia konta. Umożliwi także wystawianie elektronicznej e-recepty, która ma być powszechnie obowiązująca. Dzięki e-recepcie usunięty zostanie problem nieczytelnych recept. Jednak w niektórych sytuacjach, wskazanych w ustawie, będzie można stosować recepty papierowe. Pacjent będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej i lekach na niej przepisanych.

Natomiast wprowadzenie e-zleceń na wyroby medyczne spowoduje między innymi brak konieczności wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. E-zlecenie zostanie wysłane przez lekarza elektronicznie do NFZ, który dokona jego weryfikacji, a następnie prześle pacjentowi informację o możliwości zrealizowania zlecenia. Elektroniczne skierowanie powinno przyczynić się do zmniejszenia kolejek do specjalistów i skrócenia czasu oczekiwania na wizytę. Uniemożliwi zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach. Pacjent nie będzie musiał także dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania. Na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ustawa prowadza też korektę już funkcjonujących procedur dotyczących kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i ratowników medycznych poprzez umożliwienie elektronicznego przepływu i obrotu informacjami oraz dokumentacją na każdym etapie kształcenia medycznego

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 27 lipca 2015 r.